Framsida

Vad vi gör

Varje år går milliontals ton kaffesump till spillo, den bränns eller kastas på soptipp. Kaffesump är dock rik på näringsämnen och perfekt att växa svampar i. Vid tillagandet av kaffe så steriliseras sumpen, och ifall den används färsk så behövs ingen ytterligare behandling.

Helsieni växer ostronskivlingar på Helsingfors kaffesump och vill vara en del av stadens hållbara livsmedelsekosystem.

Vår Farm

Helsienis Growkit

Med Helsienis growkit kan vem som helst odla ostronskivlingar på sin egen kaffesump.


I media

 

yle